Monique Verheyen, relatietherapeut Utrecht

Ik werk vanuit systemen, maar vooral vanuit mijn intuïtie en hart. Vanuit de systeemtherapie combineer ik gestructureerde methoden met persoonlijke betrokkenheid om effectieve en blijvende veranderingen te bereiken. De liefde brengt verschillende uitdagingen en kansen met zich mee en door deze samen te verkennen, kunnen we groei en herstel realiseren.

In systeemtherapie richten we ons op de relaties en interacties binnen de systemen waarvan je deel uitmaakt, zoals je gezin, werk en sociale kring. Door deze dynamieken te begrijpen, kunnen we patronen doorbreken die je belemmeren en ruimte maken voor positieve veranderingen. Mijn open oordeelsvrije houding helpen om op een dieper niveau verbinding te maken en aan te voelen wat er echt nodig is.

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie aan deze aspecten van liefde en relaties te werken. Samen kunnen we de patronen van jullie relatie doorbreken.

Laten we dit proces met vertrouwen en openheid aangaan, klaar om te ontdekken, te leren en te veranderen. Samen kunnen we werken aan het creëren van een harmonieuze en liefdevolle relatie, waarin je je volledig gesteund voelt.

Achtergrond

Ik ben afgestudeerd als Psycho-Sociaal Werker en heb vervolgens een opleiding tot Systeemtherapeutisch Werker afgerond. Ik heb veel ervaring in het begeleiden van complexe hulpvragen en heb gewerkt bij diverse hulpverlenende instanties. In mijn behandelingen onderzoek ik de oorsprong van de problemen, omdat deze vaak voortkomen uit de omgeving en familielijnen, en niet op zichzelf staan.. 

"Laten we dit proces met vertrouwen en openheid aangaan, klaar om te ontdekken, te leren en te veranderen."