Door mijn van nature warme en onbevooroordeelde persoonlijkheid voelen jullie je allebei veilig en gezien.

Noor Bilstra, relatietherapeut     Den Haag & Rotterdam

Praktijk de Liefde Den Haag en Rotterdam

Noor Bilstra, relatietherapeut Den Haag & Rotterdam

In de relatietherapie ga ik graag samen met jullie op zoek naar patronen in de relatie, hoe communiceren jullie met elkaar en wat zijn de gezamenlijke en individuele behoeften. We bekijken het hele systeem en onderzoeken onder andere wat voor invloed de mensen in je omgeving op de relatie hebben. Ook kijken we samen naar de jeugd/het gezin waarin je bent opgegroeid en welke plek liefde, aandacht en geborgenheid daarin innamen.

De nadruk in de therapie ligt op het goed en oordeelsvrij luisteren naar elkaar. We besteden niet alleen aandacht aan wat er ontbreekt in de relatie, maar juist aan wat er wel is en hoe we dat kunnen versterken. Door mijn van nature warme en onbevooroordeelde persoonlijkheid voelen jullie je allebei veilig en gezien. Met scherpe analyses daag ik je uit om onbesproken onderwerpen bespreekbaar te maken. Met mijn doelgerichte en praktische aard reik ik handvatten aan om met jullie vraag aan de slag te gaan.

Achtergrond

Als Toegepast Psycholoog, ben ik opgeleid tot gedragsdeskundige. Ik ben altijd op zoek naar hoe je gedrag op een positieve manier kan beïnvloeden. Ik heb binnen het bedrijfsleven bij verschillende organisaties ervaring opgedaan binnen Human Resource Managent (HR). Hier zette ik me onder andere in voor het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers.

Kennismaking inplannen met Noor