Waarom systeemtherapie voor nieuwe verbinding zorgt

Hoe zeer we ook op onze eigen eilandjes zitten, druk met persoonlijke plannen en doelen, we zijn altijd met anderen verbonden. En misschien zijn we dat soms wel eens kwijt. We zijn verbonden met de mensen om ons heen en met de mensen uit ons verleden. Zelfs met eerdere generaties, voorouders en familieleden die we niet gekend hebben, de afwezigen.

Interactiepatronen in gezinnen en tussen mensen zijn soms lastig om te buigen en kunnen op volgende generaties overgaan. Alles bij elkaar gaat het natuurlijk ook om de mooie patronen, zoals tradities en gebruiken die betekenis en geborgenheid geven. Maar ook om patronen die niet zo vruchtbaar zijn, die ons eigenlijk niets opleveren, alleen een hoop geworstel en pijn.

Wat is het doel van systeemtherapie?

Binnen de systeemtherapie onderzoeken we die storende patronen, we proberen ze te doorbreken. Daarbij betrekken we de belangrijke mensen in ons leven, zoals familie, vrienden, collega’s, maar ook de afwezige mensen. Wat is de invloed van deze naasten? En wat is de invloed van de context en de omgeving? Door hier samen gesprekken over te voeren maken we ruimte voor verbinding en creëren we begrip. Zo kunnen relaties beter en steviger worden, ook op de lange termijn.

Systeemtherapie verbindt ons met anderen en leert ons begrijpen waarom we doen zoals we doen. Waarom reageer ik zoals ik meestal reageer, bijvoorbeeld tijdens ruzie met mijn partner? Of in de relatie met mijn kinderen? Waar komt zo’n reactie vandaan? Het probleem bestaat niet op zichzelf, er zit altijd een context bij die aandacht nodig heeft. ‘Mensen zijn niet los verkrijgbaar, ze zijn verbonden. Je moet hen altijd in hun context zien’, aldus psycholoog Manu Keirse.

De therapeuten van Praktijk de Liefde verzorgen systeemtherapie op verschillende locaties. In Amsterdam, Hilversum en binnenkort ook in Haarlem. Neem contact op voor een verkennende eerste afspraak.[nectar_global_section id=”19262″]